Sima

EEN PANNE AAN JE SPUITCABINE? ZO KAN JE SNEL OPNIEUW AAN DE SLAG!

Ook al wordt bv. de Nokia 3310 - het archetype van de mobiele telefoon - een haast mythische onvermurwbaarheid toegeschreven op het internet, is doorgaans het tegendeel waar: het toestel was - net als ieder ander product - niet vrij van schade. Smartphones, auto’s en dus ook spuitcabines zijn niet onfeilbaar, en wie anders zal beweren, doet de waarheid oneer aan. Echter, door een snelle opvolging van een storing, zal je razendsnel opnieuw aan de slag kunnen!

alfadisservicedesnelheidvanonderhoudblog01.jpeg

GEPLANDE VERSUS ONGEPLANDE STILSTAND

Mits wat goed huisvaderschap, een inzichtelijke planning en eventueel een onderhoudscontract kan je bij spuitcabines zeker en vast anticiperen op moeilijkheden. En die problemen kunnen dan onder meer een ontoereikende ventilatie zijn door verzadigde filters, of een brander die niet langer wil opstarten. Aan de hand van frequent onderhoud - zelf uit te voeren of via een andere partij zoals Alfadis Service - kan je die risico’s alvast drukken. Alfadis Service doet het onderhoud van cabines, van folies kleven en het reinigen van cabinewanden over het vervangen van filters tot onderhoud aan de brander. Deze entiteit zorgt er met andere woorden voor dat de cabine netjes blijft, en dat een goede luchtcirculatie kan worden gegarandeerd. De combinatie van de kwaliteit van een spuitcabine, en gepland onderhoud betekent echter niet dat Murpyaanse wetmatigheden zich niet zullen kunnen doorzetten. En is dat het geval, dan sta je daar dan, met bergen werk en een spuitcabine die willens nillens werkloos staat te wezen.

AARD VAN HET PROBLEEM

Wie zich geconfronteerd ziet met een panne, ongeacht of het nu gaat om een installatie in Europa, Saoedi-Arabië of Brazilië, kan hier Sima of Alfadis Service mondeling (via de vertegenwoordigers), via mail of telefonisch van op de hoogte brengen. De taak van de dienst-na-verkoop is enerzijds om bedrijven eventueel telefonisch verder te kunnen helpen, en anderzijds - wanneer dit geen soelaas biedt - om in te schatten welke oorzaak aan de basis ligt van de storing, zodat iemand kan langskomen om het probleem op te lossen.

       - Mechanische oorzaken

Liggen mechanische redenen aan de bron van het niet langer functioneren van een cabine, dan probeert een servicetechnieker op basis van een telefoontje in te schatten welke vervangingsonderdelen nodig zullen zijn om het probleem te verhelpen. Eens er daar uitsluitsel over is, dan wordt de depannage ingepland, en die depannage omvat een breed spectrum, van het vervangen van een register of een ventilator tot het vervangen van een stuk schoorsteen.

        - Technische oorzaken

Lijkt een storing eerder softwaregerelateerd, dan zal de dienst-na-verkoop je eerst telefonisch proberen de hand te reiken. “Probeer eens die instelling, of pas die settings eens aan.” Levert dit niet het verhoopte resultaat op, dan zal een servicetechnieker langskomen om het probleem live te verhelpen.

Tenslotte zijn er de zuiver technische problemen waarvoor de expertise van de vele elektrotechniekers binnen Sima of Alfadis Service wordt aangesproken. Hierbij gaat het om het verhelpen van storingen aan de brander of bv. elektriciteitspannes.

HET OBJECTIEF: HULP BINNEN DE 24 UUR

Bedrijven waarvan de spuitcabine volledig stil ligt, probeert Sima of Alfadis Service steevast binnen de 24 uur verder te helpen, telefonisch, of via een depannage ter plaatse. Bedrijven die door de storing volledig stil komen te liggen, krijgen altijd voorrang op depannages die vooraf ingepland waren. Maar zelfs firma’s die zich nog even kunnen behelpen zij het in een minder productieve vorm - bv. door de bezetting van de gestrande spuitcabine over te hevelen naar andere spuitcabines, of een wijziging in planning door te voeren - mogen zich binnen de 48 uur aan een bezoekje verwachten.

“We kunnen ons enorm flexibel opstellen qua moment waarop een depannage kan plaatsvinden”, vertelt Frank Ampe, Supply Chain & Service Manager bij Saca Group, de overkoepelende entiteit boven onder meer Sima, Alfadis Service, Alfadis Platforms en Dekri. “Sommige bedrijven willen bijvoorbeeld niet dat dit tijdens de week gebeurt, omdat er dan sprake is van productieverlies. Als de aard van het probleem, en de mate in hoeverre de firma zich kan behelpen dit toelaten, komen we hier graag aan tegemoet, door in het weekend of tijdens het verlof te depanneren. En die flexibiliteit kunnen heel wat klanten wel appreciëren.”


Stel je vraag
Menu