Sima

WONDERSNEL HERSTEL, APPROVED BY WONDERCAR

‘Wondercar’. Een rondje ‘repairshop-hopping’ doorheen België leert dat de opvallend blauwe boarding van het one-stop-shopconcept steeds vaker prominent in het straatbeeld prijkt. Maar waarvoor staat deze franchise rond autoherstel nu precies? Wat er ook van zij, de voorwaarden om het label te mogen dragen, zijn dermate streng, dat de toekenning ervan niet enkel een garantie is op kwaliteit voor de particuliere klant, maar ook een bevestiging vormt voor de kwaliteit van Sima-werkplaatsinrichting.

210223dhaene32copy.jpg

Waar is Wondercar (niet)?

Wondercar is een franchiseconcept, initieel opgericht binnen het D’Ieteren-netwerk, dat intussen bestaat uit 34 operationele centra (waaronder ook D’haene Group).

“Aanvankelijk beoogden we om met het concept binnen elk van de 25 D’Ieteren Group-market areas (homogene commerciële zones waarbinnen synergieën worden opgezocht) telkens één Wondercar-koetswerkherstelpunt te identificeren”, vertelt Patrick Ingelbosch, Network Manager bij Wondercar. “Het label bleek echter dermate aan te slaan, dat het op vandaag een nog breder multimerk-bestaansrecht heeft verworven. Zelfs in die mate dat we voor 2021 ambiëren om 55 Wondercar-punten te kunnen bestendigen. We proberen dan ook om telkens het potentieel van het concept binnen een bepaalde regio zo goed mogelijk in te schatten. Zo menen we bijvoorbeeld een sterk afzetgebied voor carrosserieherstellingen te kunnen ontwaren in de regio rond Bergen.”

Met welke wagen ben je er welkom?

Op vandaag is Wondercar (herkenbaar door de opvallend blauwe boarding steevast geflankeerd door een gouden robotje) verworden tot multimerk-label, dat de merkgrenzen, afgebakend door de VW Group overstijgt. Ook eigenaars die geen insigne van de VW Group op hun motorkap hebben zitten, kunnen op die manier worden geholpen bij een Wondercar-punt. “Schadeherstel kent immers geen barrière door branding”, meent Ingelbosch. “Een deuk is een deuk, een kras een kras, ongeacht of die op een Audi, Mercedes of Citroën zit.”

Waarvoor kan je bij Wondercar terecht?

Wondercar is er voor verschillende schadegevallen:

●       Krassen

●       Deuken

●       Grotere schade

Het meest opvallend is dat Wondercar aan elk van deze schadegevallen een zeer scherpe hersteltijd koppelt. Zo vallen krassen onder de businessunit Smart Repair, waar een maximale hersteltijd van amper 2 uur wordt gekoppeld. Deuken nemen dan weer maximaal een dag in beslag, en vallen dan ook logischerwijs onder Day Repair. Onder Total Repair tenslotte, vinden we grotere schadegevallen waarvan de herstelling meer tijd vraagt.

Een garantie op kwaliteit

Wat kenmerkt nu een carrosseriebedrijf dat te boek staat als Wondercar-one-stop-shop? Om hierop een antwoord te bieden, zijn certificaten de beste manier om Wondercar te boekstaven. In de carrosseriewereld zijn er daarvan namelijk 3 in zwang: Eurogarant, Avicar Plus en Kiwa Pro. Deze, met daarenboven de specificaties die bv. Audi (voor aluminium onderdelen) voorschrijft, vormen samen de basis voor de kwaliteitscriteria waaraan een Wondercar-schadeherstelpunt hoort te voldoen, en waar keuringsinstantie Vinçotte via een praktische audit op toeziet. Wie deze audit goed doorkomt, ziet zich zo ineens beloond met 3 attesten: Avicar Plus, Longlife Repair (een duurzaamheidsinitiatief van Traxio/Febelcar) én het Wondercar-label. Als dat geen garantie op kwaliteit is!

Een kwaliteitslabel voor zowel particulier als leverancier

“Wondercar zelf is zuinig met het toekennen van dit kwaliteitslabel”, besluit Patrick Ingelbosch, Network Manager van Wondercar, hierover. “Enkel carrossiers die schadeherstel tot in de perfectie nastreven, en deze visie ook weten te reflecteren aan de hand van een gedetailleerd lastenboek en het doormaken van de audit, komen in aanmerking voor het Wondercar-ambassadeursschap. Op vlak van technieken en werkplaatsinrichting is Sima / Saca in die optiek een van de weinige partijen die we met vertrouwen adviseren aan carrossiers. Je kan dus gerust stellen dat Wondercar niet enkel als garantie voor de particuliere klant fungeert, maar ook als kwaliteitslabel voor een specialist in spuitcabines, smartboxes, verflabo’s en voorbereidingszones, zoals Sima.”


Stel je vraag
Menu