Sima

ZET JE WERKFLOW OP DE RAILS EN VOORZIE IN EFFICIENTER LAKHERSTEL

Carrosserieherstelbedrijven herkennen dit oud zeer als geen ander: een voertuig wordt binnengebracht voor herstellingen, en ineens moeten er een resem andere ‘patiënten’ plaats maken, met het nodige gemanoeuvreer tot gevolg. Een railsysteem, bijvoorbeeld voor het zijdelings schuiven van voertuigen van de maskagezone naar de spuitcabine, kan je niet enkel heel wat werkuren, maar ook een flinke dosis frustraties besparen.

sima20210228l2azijdelingsschuiven01.jpg

VERLOREN TIJD DOOR MANOEUVRES

Ook al kost het een operator binnen een carrosseriebedrijf slechts 3 à 5 minuten om een wagen te verplaatsen, verreken je dit met het totaal aantal wagens die dagelijks moeten worden verplaatst, kom je al snel aan een exuberante hoeveelheid uit. Tijd die véél efficiënter zou kunnen worden gespendeerd. Een railsysteem voor interne verplaatsingen kan, wanneer de investering in een nieuwe spuitcabine zich aandient, een interessante denkpiste vormen om hier komaf mee te maken.

RAILSYSTEEM VOOR INTERN TRANSPORT

Een railsysteem is het middel bij uitstek om het aantal manoeuvres bij voertuigen die worden binnengebracht voor lakwerk, terug te dringen. Het railsysteem laat immers toe om voertuigen efficiënter te verplaatsen doorheen de verschillende stappen van een herstellingstraject. Omslachtig manoeuvreren wordt zo voorgoed verleden tijd.

MOGELIJKHEDEN

Zijdelings schuiven naar een (of meerdere) spuitcabine()s 

 In deze opstelling wordt een maskagezone, waar zich ook het verflabo bevindt, geflankeerd door een (of twee) spuitcabines, met een railsysteem om efficiënt voertuigen van of naar de spuitzone te begeven. Via deze setup kunnen voertuigen met andere woorden eerst worden ontvet, voorbereid en gemaskeerd in de centrale zone, om nadien via een rolpoort op de zijwanden in een (of in een van de twee aanpalende) spuitcabine(s) onder handen te worden genomen. Het doel van deze opstelling is de maskeerzone als bufferzone van de spuitcabine te kunnen inzetten. Deze compacte manier van het aaneenschakelen van actiezones, kan het aantal manoeuvres toch wel gevoelig terugdringen.

Een lineaire workflow op rails

Een alternatieve aanpak bestaat er in de volledige flow in lijn te plaatsen. Volgens deze configuratie baant het railsysteem – en dus ook de voertuigen erop - zich een logische weg doorheen een herstelproces. Van voorbereidingswerken, over het voorzien van een grondlaag en het maskeren van het voertuig, tot het eigenlijke spuitwerk. Daarna nog eens langs de waszone, en klaar! De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze keuze, is dat je over de ruimte beschikt voor dergelijke lineaire workflow. 40 à 50 meter is geen overbodige luxe, maar net hier zal voor velen het schoentje wringen. Ook de aanwezigheid van verscheidene steunpilaren zullen bepalen of een railsysteem al dan niet tot de mogelijkheid behoort.

ONDERHOUD

Een speciale vorm van nazorg aan de V-vormige geleidingen is onnodig, het railsysteem toont zich zo goed als onderhoudsvrij. De karretjes waar de voertuigen op rusten, op hun beurt, kan je simpelweg vervangen wanneer deze niet langer de esthetische doelen weten te reflecteren. Onvermijdelijk worden ze immers vuil, door het neerslaan van verfnevel in de spuitcabine. Maar mechanisch onderhoud hoeft ook hier dus niet.


Stel je vraag
Menu