Sima
energysavingsite.png

10 energiebesparende tips voor uw spuitcabine

Efficiëntie en ecologie maken de dienst uit op het vlak van onze spuitcabines. Sima biedt talrijke opties en modificaties aan die het verbruik van zowel elektriciteit, brandstof als perslucht fors kunnen reduceren. De aankoopprijs van deze technologieën verdient zich - zeker gezien de huidige energieprijzen - in een mum van tijd terug.

Dit zijn de energieverbruikers in en rondom een spuitcabine:
-->Brandstof (gas, stookolie, stoom, ...) voor de verwarming van de cabine.
-->Elektriciteit voor verlichting, ventilatie en eventuele aansluiting van droogtoestellen.
-->Perslucht voor het spuiten en eventueel versneld drogen.

Oplossingen voor de verwarming 

  • 1. Win warmte terug via een kruisbatterij

    Dit is een netwerk van fijne aluminiumvellen waarbinnen uitgaande (warme) lucht en binnenkomende (koude) lucht bijna rechtstreeks van warmte gaan wisselen.

  • 2. Win warmte terug via een warmtepompsysteem

    In een warmtepompsysteem zijn de toevoer en de afvoer van lucht fysiek van elkaar gescheiden, maar gebeurt de warmteoverdracht via het water van een waterbatterij.

  • 7-13.jpg
  • 150928airfrance051.jpg

Beide warmtewisselsystemen kunnen een besparing tot 55 à 60% van het verbruik betekenen. Deze oplossingen situeren zich in koudere klimaten, waar de return on investment groter is. Hier dien je rekening te houden met een meerkost van de installatie en met voldoende beschikbare plaats.

3. Schakel de ecomodi in
Een recyclagemodus brengt 85 à 90% van de lucht terug in de cabine wanneer de spuiter niet aanwezig is. Er moet dus maar 10 à 15% verse lucht worden opgewarmd. Een andere mogelijkheid is het gebruik van frequentiesturing op de ventilatietoren. Zo kan het debiet worden aangepast en binnen bepaalde marges het verbruik regelen. Ook wordt via monitoring van het persluchtverbruik op het pistool de afwezigheid van de spuiter opgemerkt en kan na een bepaalde tijd waarin er geen solventen in de lucht werden gebracht de recyclagemodus automatisch worden ingeschakeld. Wanneer het spuitpistool dan weer gebruikt wordt, schakelt de cabine in versluchtmodus.

--> Deze ecomodi zijn aanpassingen van de ventilatie en de elektriciteitskast. De modificaties kunnen dus retrofit gebeuren.

4. Gebruik uw restwarmte nuttig
Energie van vrijkomende stoom of warm water kan ook worden aangewend voor de spuitcabine. Hierbij moet opgelet worden dat het 'restwarmte' blijft, dat andere processen niet hoeven door te gaan om de lucht in de cabine te verwarmen. Daarom gaat het steeds om een voorbouwsysteem waarin de brander aanwezig blijft.

18-3.jpg

5. Directe verwarming
Bij verwarming met gas verwarmt de vlam meteen de lucht voor de spuitcabine. Zonder overgangssyteem wordt de warmte meteen 100% overgezet. Dit is niet zo bij indirecte verwarmingssystemen.

Oplossing om te snoeien in het elektriciteitsverbruik van de cabine

6. Kies voor LED-verlichting
LED-verlichting kan het lichtverbruik reduceren tot 1/3 van het oorspronkelijke verbruik. Hierbij moet u zich er wel van verzekeren dat de LEDs bestand zijn tegen de temperatuursschommelingen binnen de cabine, anders zal de elektronica de foute lichtkleur bieden. Het is vanzelfsprekend dat het uitschakelen van de verlichting in een zone na gebruik ook energiebesparend is.

7. Bespaar op vlak van ventilatie
Elektriciteitsverbruik op vlak van ventilatie hangt samen met het gebruik van ecomodi. Zo wordt de extractieventilator minder gebruikt, vermindert de frequentiesturing de opstartpiek en dus het verbruik. In grotere spuitcabines gebeurt detectie via een lift(kooi) of een (manuele) drukknop.

Andere belangrijke energiebesparende overwegingen

8. Laat uw cabine onderhouden
Een regelmatig onderhoud helpt u besparen op het verbruik van uw spuitcabine! Het onderhoud zou toch jaarlijks éénmaal professioneel moeten gebeuren willen de energiebesparende functies optimaal blijven werken. Bovendien wordt zo het uitvallen van cabinesystemen vermeden. Meer tips kan u vinden bij Alfa.dis Service & Filters.

9. Neem een cabine op maat
Het devies bij het kiezen van een spuitcabine is 'net groot genoeg'. Het heeft geen nut om een grotere cabine te nemen omdat er éénmaal per jaar een groter stuk moet gespoten worden; dan besteed je die opdracht beter uit.

10. Gebruik watergedragen verf
Mede onder invloed van de wetgeving wordt er meer en meer overgeschakeld op watergedragen verven i.p.v. solventgedragen verven. Fabrikanten zorgen ervoor dat deze verven bij lagere temperaturen drogen of sneller drogen. Tijdswinst = minder energieverbruik voor de spuitcabine!


Stel je vraag
Menu