Sima

Privacy Policy  

Bij Sima NV vinden we de bescherming van jouw privacy zeer belangrijk. We willen ervoor zorgen dat we jou zoveel mogelijk gaan informeren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens gevraagd worden, zal bepaalde informatie gebruikt worden voor het behandelen van uw informatievraag. Hieronder vind je meer informatie:

1.      Wie wordt beschermd door het privacybeleid?

Het privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Het beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten in relatie tot onze producten.  

2.      Wat betekent ‘verwerking van persoonsgegevens’ en wie is verantwoordelijk?

A.     Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke verwerking van gegevens verstaan die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren.

B.     Sima NV, met hoofdzetel in Boulevard Industriel 99, 7700 Mouscron is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

3.      Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

A.     De persoonsgegevens die je met ons deelt. We verwerken persoonsgegevens die je ons telefonisch of schriftelijk (via online aanvraagformulier of e-mail) meegeeft.

B.     De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen:  

o   Jouw IP-adres, het type en de taal van jouw browser of software die jouw gebruik tijdens de verbinding met onze website, de tijd van jouw websitebezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze website onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies.

o   Wanneer je inlogt op onze online webshop dan vragen we jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij koppelen dan jouw IP-adres aan jouw klantengegevens.  

o   Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Hotjar. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze website maakt ook gebruik van Hotjar om het websitegedrag van onze bezoekers te begrijpen en onze service te optimaliseren. Hotjar is een applicatie die ons helpt om de gebruikerservaring (hoelang op de pagina, op welke linken worder er geklikt,..) te begrijpen en daardoor deze ook te verbeteren. Hotjar maakt gebruik van cookies om data te verzamelen (IP adres, gebruikt apparaat, geografische locatie) van onze websitebezoekers. Hotjar slaat deze informatie op onder een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker.  

4.      Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?  

We verwerken enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de voorbereiding en uitvoering van een contract.  Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor deze reden, dan vragen wij steeds toestemming.  

5.      Hoe beveiligen we je persoonsgegegevens?  

De categorieën van personen die toegang hebben tot jouw gegevens zijn onze personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van één of meer van de hierboven vermelde doeleinden. Bovendien gebruiken we maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of diefstal van de gegevens waaronder beveiliging met een paswoord, antivirus en firewall. Moest er zich een lek hebben voorgedaan dan word je als klant in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.  

6.      Gegevens aan derden  

Sima NV verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij:  

A.     Dit nodig is voor onze dienstverlening. We geven toegang aan jouw persoonsgegevens aan derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Wij zien er echter ook op toe dat jouw gegevens veilig en respectvol worden behandeld.  

B.     Je ons daar toelating voor geeft.  

7.      Hoe zorg je ervoor dat wij jou niet meer contacteren voor commerciële doeleinden?  

Via een opt-out voor direct mailing heb je altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kan dit ten alle tijde doen via de opt-out link of door contact op te nemen: marketing@sacagroup.com ; 056/85.62.00.  

8.      Wat zijn jouw privacy-rechten en hoe oefen je ze uit?

A.     Recht van inzage Je hebt het recht om op ieder ogenblik van Sima NV te vernemen of wij al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien.  

B.     Recht op verbetering van persoonsgegevens Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten corrigeren.  

C.      Recht op vergetelheid (gegevenswissing) Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, jouw persoonsgegevens te laten verwijderen:

-        De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
-        Je trekt jouw eerdere toestemming voor de verwerking weg.
-        Je maakt bezwaar tegen de verwerking.
-        Je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
-        Je persoonsgegevens worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

D.     Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek en in ieder geval binnen de wettelijke bepaling van een maand.  

9.      Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?  

Sima NV mag jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan verschillen per doel. Om jou een goede after-sales service te bieden, bewaren we bij Sima jouw gegevens maximaal 15 jaar.   Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 5 jaar na beïndiging van het contract gebruikt worden om de voormalige klant te herkennen tenzij de klanten heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.  

10.  Cookiebeleid  

Sima NV maakt gebruikt van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze website bezoekt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer of mobiel toestel bewaard worden en die gebruikt worden om het gebruiksgemak te verbeteren. Onder andere Google Analytics en Hotjar worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Meer info over deze systemen in punt 3B.   Je kan op elk moment via de instellingen in jouw browser alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van jouw computer of mobiel toestel.  

11.  Blijf op de hoogte van eventuele aanpassingen  

Sima NV kan dit privacybeleid aanpassen naar aanleiding van veranderingen in de markt of nieuwe diensten. Wij raden je dan ook aan om regelmatig het privacybeleid te raadplegen op onze website.  

12.  Toezichthoudende autoriteit  

Voor klachten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sima NV, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

Stel je vraag
Menu