Sima

FILTERS VERVANGEN: UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?

saca202106smvervanging4blog.jpg

De kwalijke gevolgen van verzadigde filters in een spuitcabine zijn aanzienlijk: te weinig luchtstroming, te weinig afzuiging, meer turbulentie, stofdeeltjes die kunnen blijven rondzweven in de cabine en eventueel kunnen neerslaan op een pas gelakt onderdeel, de brander die niet langer opstart,... Het is dus raadzaam de verschillende filters op tijd en stond te vervangen. Of te laten vervangen natuurlijk, want dat kan ook!

HOE DE FILTERS TE VERVANGEN?

Het vervangen van de filters is relatief eenvoudig.

● Voor het vervangen van de groffilter open je de behuizing, haal je de verzadigde filter eruit, en plaats je een brandschone, nieuwe filter in de plaats.

● Bij plafondfilters scharnier je de filterkaders open, verwijder je de vervuilde filters, reinig je met een stofdoek zeker ook de kaders zelf.

● Ook bij de verfopvangfilters tenslotte, die zich onder een rooster in de vloer van de spuitcabine bevinden, is het niet alleen belangrijk de filters zelf te vervangen, maar eventueel ook de put waarin deze filters zich bevinden even te reinigen. Enkel zo kan je vermijden dat vuil en stof zich meteen opnieuw kan verspreiden in de luchtkanalen.

saca202106smvervanging3blog.jpg

MOGELIJKHEID 1: ZELF DOEN

Bij de oplevering van iedere nieuwe Sima-spuitcabine, krijgt de eigenaar voldoende uitleg waardoor de operatoren de mogelijkheid hebben om de filters zelf te vervangen. Ook de informatie over de specifieke filtertypes wordt transparant voorzien, zodat Alfadis Service op simpel verzoek de respectievelijke filters in de juiste hoeveelheid (in relatie tot jouw specifieke cabine) kan leveren wanneer een vervanging zich aandient.

Maar hoewel er zeker voordelen zijn aan het zélf vervangen van filters, liggen er wel wat hindernissen op dat pad. Zo laat de ene filter zich gemakkelijk vervangen, terwijl dit voor het andere type net iets moeizamer zal verlopen. Terwijl een incorrecte plaatsing vroeg of laat consequenties zal hebben op de goede werking van de spuitcabine. En dat is overigens ook het geval is wanneer je heel nonchalant het onderhoud blijft uitstellen.

saca202106smvervangingblog.jpg

MOGELIJKHEID 2: UITBESTEDEN

Een alternatief voor het zelf vervangen van filters, kan zijn om via een onderhoudscontract beroep te doen op Alfadis Service. “Vergelijk het wassen van je auto: dat kan je perfect zelf doen, maar je kan het ook aan een carwash overlaten”, vertelt Marc Vanhuyse, Business Manager voor Alfadis Service, hierover. Hier zijn verschillende voordelen aan verbonden.

● Snel & foutloos

“Gezien onze mensen hier dagelijks mee bezig zijn, zal het vervangen iets vlotter verlopen”, vertelt de ervaren Business Manager. “Bovendien is ook het risico veel meer beperkt dan wanneer je zelf instaat voor het vervangen van filters, zo leert de praktijk ons.”

● Veilig, ook bij hoge cabines

Eigenaren van grotere spuitcabines zijn voor het vervangen van plafondfilters haast meteen aangewezen op een stelling of hoogtewerker. Geen sinecure! De Alfadis Service-technici echter, tackelen dergelijke uitdagingen frequent, en kunnen dus ook bij dit type van spuitcabines snel, foutloos en vooral ook veilig voorzien in de vervanging van filters.

Tijdens dezelfde afspraak om de filters te vervangen, voorziet Alfadis Service meestal meteen ook in het onderhoud van de brander en de reiniging van de cabine. Zo kan het hele pakket aan onderhoud in één keer worden gebundeld.


Stel je vraag
Menu