Sima

HOE VAAK MOET JE LUCHTFILTERS IN EEN SPUITCABINE VERVANGEN?

saca202106smvervanging2blog.jpg

Goede lucht en dito luchtcirculatie zijn in een spuitcabine enkele van de katalysatoren voor een perfect lakresultaat. Na verloop van tijd kan echter verzadiging optreden, waardoor een onderhoudsbeurt aan de filters noodzakelijk wordt. Maar op basis van welke parameters kan je nu een correcte  vervangingsinterval definiëren?

SOORTEN FILTERS

In een standaardconfiguratie wordt die lucht in eerste fase gefilterd via een groffilter, die in de meeste gevallen een voor- of zakfilter (of meerdere zakfilters, een ijzeren frame met zakkenfilters er in) betreft. Deze groffilter bevindt zich aan de basisunit die instaat voor de ventilatie van een spuitcabine. Raakt deze té verzadigd, dan kan er onvoldoende verse lucht richting de brander worden gestuurd, en dan zal je er simpelweg niet in slagen de brander op te starten.

saca202106smvervanging5blog.jpg

Een ventilator stuwt de grof-gefilterde lucht vervolgens doorheen luchtkanalen, die zich meestal langs de bovenzijde van een cabine bevinden. Daar staan plafondfilters (fijnfilters) in voor de tweede zuivering van de lucht. Dit zijn als het ware ‘doeken’ die op maat zijn gesneden.

Een derde variant zijn de zogenaamde verfopvangfilters, die ervoor zorgen dat de door overspray bevuilde lucht, die wordt afgezogen, ineens ook wordt gefilterd.

HOE DE VERVANGINGSFREQUENTIE DEFINIËREN?

Wanneer zo’n filters nu écht moeten worden vervangen, hangt af van de gebruiksintensiteit van de spuitcabine, en ook de omgevingslucht. Bevindt de spuitcabine zich bijvoorbeeld op een industrieterrein voor zware industrie, of vlakbij een snelweg, dan kan vervuiling zich veel sneller doorzetten, en zijn de filters dan ook sneller aan vervanging toe dan wanneer een firma in een bosrijke omgeving is gelokaliseerd.

Bovendien wijkt de vervangingsinterval ook af naargelang het filtertype. Zo zal een groffilter sneller aan vervanging toe zijn dan een fijnfilter. Een ideaal vervangingsscenario kan je dusgevolg enkel leren uit ervaring, iets wat Marc Vanhuyse van Alfadis Service te over heeft, en dus geeft hij graag z’n advies mee.

● Vervanging op basis van ervaring

“Voor een standaardcabine bij de gemiddelde carrossier lijkt een vervangingsfrequentie voor voorfilters van 3 à 4 keer per jaar geen overbodige luxe, al hangt dit af van de bezettingsgraad van de cabine. Het vervangen van plafondfilters valt daarentegen veel beter in een afgelijnd advies te gieten: eens per jaar lijkt hier een degelijke stelregel.

● Vervanging op basis van metingen

Door via manometers drukverschilmetingen uit te voeren vòòr en na iedere filter, kan je de ΔP-waarde (drukverschil) aflezen op het PLC-scherm. Bovendien kan er zo automatisch een alarm worden gegenereerd wanneer deze waarde (gedurende langere tijd) een bepaald niveau overschrijdt, en de filters met andere woorden aan vervanging toe zijn. En hoewel de meeste cabines uitgerust zijn met dergelijke manometers, betreffen ze geen standaarduitrusting.


Stel je vraag
Menu