Sima

HOE JE SPUITCABINE EN HET SPUITRESULTAAT VRIJWAREN VAN VUIL?

Veel vaker dan pakweg 20 jaar terug krijgt men vandaag de kans om binnen te kijken bij ondernemingen, een gelegenheid die zich al helemaal niet meer lijkt te beperken tot Open Bedrijvendag. Voor bestaande klanten is deze inkijk veelal een bevestiging van hun keuze, terwijl het voor potentiële cliënten het laatste duwtje kan zijn om knopen door te hakken. Voor carrosseriebedrijven of ondernemingen actief in de maakindustrie kan een spuitcabine in die optiek zeker worden aanzien als showroom. Om de uitstraling van zowel die ‘showroom’ als het spuitwerk zelf intact te houden, is het echter noodzakelijk om goed om te gaan met je investering.

spuitcabineingoedeconditie.jpg

Hou de mystiek intact

Een spuitcabine is - véél meer dan louter een investering - een onverminderde aandachtstrekker, waarin de magie van een geslaagde spuitklus plaatsvindt. Om de esthetische meerwaarde van dat paradepaardje ‘spotless’ te houden, en ineens ook het resultaat van een hoogwaardige spuitklus blijvend te garanderen, is het nodig het interieur van de spuitcabine – cruciaal voor de lichtintensiteit in de cabine - te beschermen tegen de aanhechting van verfdeeltjes door overspray.

Problematiek van overspray

Hoewel verfnevel die niet op de spuitdelen zelf terechtkomt, normaalgesproken via de luchtstroom wordt afgezogen, is het onvermijdelijk dat deze overspray ook op de wanden belandt. Hoe kleiner de spuitdelen, hoe groter deze kans is. Het is echter net die aanhechting die mogelijk consequenties kan hebben op zowel de lichtreflectie binnenin als de algehele aanblik van een spuitcabine zelf. Maar hoe kan je nu voorzien in de bescherming tegen de kwalijke gevolgen van die overspray?

Drie opties voor bescherming

1.Transparante kleeflaag

sima20210224l7abeschermingspuitcabine01.jpg

Een eerste mogelijkheid bestaat erin een transparante kleverige coating te voorzien die de verfnevel weet vast te houden. De applicatie gebeurt door met een lagedruk spuitpistool met boven- of onderbeker de geconcentreerde vloeistof aan te brengen op de wanden van de spuitcabine.  Hoe lang de integriteit van de kleefcoating intact blijft, hang enerzijds af van de aangebrachte laagdikte (een dikke laag droogt minder snel uit, en behoudt dus langer z’n kleefkracht, tot 3 maand lang), en anderzijds logischerwijs van het gebruik: veel spuitwerk, betekent veel overspray, en dus ook een snellere verzadiging van de coating. Eens verzadigd kan men de kleefcoating verwijderen door de wanden onder handen te nemen met warm water via een spons of de hogedrukreiniger. Hoewel de voordelen van kleefcoating klaar en duidelijk zijn, kan de kleefkracht soms ook als hinderlijk worden ervaren. Wie in een eerder bescheiden spuitcabine immers vaak grotere stukken moet spuiten, zal meer dan eens in aanraking komen met de kleverige wand. In die gevallen lijkt het raadzaam om de alternatieven te verkennen.

2. Witte afpelbare coating (pelvernis)

sima20210224l7abeschermingspuitcabine04.jpg

Een alternatief voor de kleeflaag, is een witte afpelbare coating, die men eveneens moet verspuiten via een airless pomp (iets waarin Alfadis Service - net als de applicatie van kleefcoating - op verzoek kan aan voldoen) Deze vorm van coating voorziet in een iets betere bescherming in vergelijking met kleefcoating, en bovendien loopt de spuiter niet het risico om bij een nauwe doorgang te ‘blijven plakken’ aan de wand. Na gebruik kan pelcoating simpelweg worden verwijderd door deze af te ‘pellen’ – vandaar de naam - en bij het afval te gooien. Waar kleefcoating gretig afzet vindt in de carrosseriewereld, lijkt pelcoating eerder de voorkeur uit te dragen in de industrie.

3.Transparante 4-lagenfolie

sima20210224l7abeschermingspuitcabine05.jpg

Als antwoord op iets arbeidsintensievere reiniging na het gebruik van voorgaande gevestigde methodes, is er met meerlagen folie nog een derde, alternatieve beschermingstechniek die steeds meer bijklank vindt als interessante innovatie. Deze transparante matte beschermingsfolie wordt vanuit een dispenser (een grote rolhouder die je op de vloer plaatst) met een applicator (een soort van trekker) in verticale banen aangebracht. Om het oppervlak van de cabine volledig te vrijwaren, hoeft men de ruimte tussen 2 banen enkel nog af te dekken met tape. Eens de toplaag is verzadigd, hoeft men enkel de bovenste laag te verwijderen en te hertapen. De lagen zelf zijn ook telkens genummerd, zodat men beter kan inschatten wanneer een nieuwe voorraad – of een nieuwe onderhoudsbeurt - zich bijna opnieuw zal aandienen. Naast het gebruiksgemak scoort deze oplossing bij zowel carrosserie als industrie door het feit dat je ook ramen en lampen op dezelfde manier kan beschermen, wat bij bv. pelvernis niet het geval is. Tegenover de eenvoud in reiniging staat dat het aanbrengen van een nieuwe folie net iets meer expertise vergt, al kan specialist Alfadis Service hier op verzoek aan tegemoetkomen.

Wie afziet van maatregelen tegen het neerslaan van verfnevel, zal zich geconfronteerd zien met een snelle degradatie van de investering in een spuitcabine, als ware het een graffitimuur. Ook zal het onberispelijke resultaat van het vakmanschap van een spuiter niet langer kunnen worden gewaarborgd. Redenen genoeg om even contact met ons op te nemen voor een oplossing op maat van uw activiteiten!


Stel je vraag
Menu